Zmiana
Oczekujące
Standard Autostrad i Dróg Głównych
Standard Autostrad i Dróg Głównych

+1

Autor: MikiCreator
Utworzono: 24.08.2023 o 00:01

Obecnie drogi główne i autostrady mają identyczny standard - 5 kratek szerokości, z 1 kratką pobocza z każdej strony drogi.
Dlatego proponuje 2 rozwiązania:
1) Drogi Główne zostają przemianowane na Autostrady
lub
2) Wprowadzenie nowego standardu dla Autostrad
Dla Autostrad proponuje 2 jezdnie o 2 pasach ruchu na każdą z nich, rozdzielone pasem zieleni od 1 do 3 kratek (kwestia do uregulowania), do którego można dodać też lampy oświetlające trasę. Dodatkowo pobocze tak jak przy drogach głównych.
W odróżnieniu od dróg głównych autostrady łączyłyby się węzłami drogowymi (tylko na przecięciu autostrada-autostrada).
Biorąc pod uwagę że obecnie autostrady są tylko dwie uważam że należy im się pewne wyróżnienie w stosunku do innych dróg, stąd moja propozycja
Jeżeli propozycja by przeszła to myślę że autostradami nowego standardu mógłby się zająć @VaporeonPL który tworzył podobne na I i II edycji skripta (jeśli oczywiście będzie chciał).