Regulamin

  1. Podczas tworzenia i edycji wniosku należy stosować się do opisów podanych w formularzu.
  2. Zabrania się edycji wniosku zmieniającej jego pierwotne przeznaczenie.
  3. Zabrania się oddawania głosów z więcej niż jednego konta przez jedną osobę.