Nowość
Oczekujące
Skupy propoporcjonalne
Skupy propoporcjonalne

+18

Autor: JanekJaran
Utworzono: 15.02.2022 o 18:14

Proponuję umożliwić tworzenie skupów proporcjonalnych. W czwartej linijce skupu, zamiast zostawić ją pustą można byłoby wpisać flagi skupu, np. właśnie proporcjonalność.
Powodowałoby to, że w chwili wrzucenia mniejszej liczby przedmiotów, niż przewiduje skup, transakcja zostałaby wykonana, a sprzedawca dostałby kwotę proporcjonalną do liczby wrzuconych przedmiotów, zaokrągloną w dół do pełnych milidenarów.
Flaga mogła by być po prostu dużą literą P. Mogło by być słowo, ale zostawi to miejsce na inne flagi w przyszłości.